Ingeniør/projektleder til Aalborg

20170427LHO1451.jpg
03-08-2017

Virksomheden

Koncernen Aalborg Havn er Danmarks 4. største erhvervshavn og udøver havne-, udlejnings- og logistikvirksomhed inden for transportområdet. Aktiviteterne i koncernen omfatter:

 • Aktiviteter i forbindelse med transport, håndtering og oplagring af gods.
 • Udlejning af arealer, bygninger, materiel m.v. til logistikrelevante formål.
 • Transportcentervirksomhed (Nordic Transport Center).

Aalborg Havn ejer 5,3 mio. m² erhvervsareal med tilhørende kajanlæg, veje og pladser. Havneområdet er således en af regionens væsentlige trafikknudepunkter for erhvervsvirksomheder og godstransport.

Havnen er inde i en meget positiv udvikling, formuleret i strategivisionen ”Den intelligente havn”, og står for at skulle vækste i såvel kapacitet som medarbejdere de kommende år. I øjeblikket tæller organisationen 70 medarbejdere og omsætter for knap 200 mio. Dkk.

Aalborg Havns tekniske afdeling tæller i alt 10 medarbejdere, der i en matrixorganisation arbejder bredt med planlægning, rådgivning, anlæg, drift og vedligehold af havnens bygninger, arealer samt infrastruktur til lands og til vands.

Jobbet

Til Teknisk Afdeling, Infrastruktur og Miljøudvikling, søger Aalborg Havn en ingeniør til drift, vedligeholdelse, anlæg, planlægning og rådgivning i forbindelse med havnens tekniske infrastruktur (veje, jernbanespor, pladser og kajanlæg) – både egne og kunders projekter.

Dine opgaver er mangeartede og dækker bl.a. over:

 • Forestå sikker drift herunder planlægning, udarbejdelse og opfølgning på tilstands – og skadesvurderinger på infrastrukturen.
 • Skitsering/projektering og gennemførelse (typisk med ekstern hjælp) af egne og kunders infrastrukturprojekter.
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af havnens kort- og datagrundlag.
 • Udarbejdelse af oplæg til budgetter og budgetopfølgning.

Du kommer til at arbejde både i ”marken” og på kontoret, og du får en tæt kontakt med kunder, rådgivere, myndigheder og entreprenører m.m.

Din profil

Du er formentlig uddannet ingeniør inden for bygge, anlæg eller vej, men din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende. Vi lægger til gengæld vægt på, at du som person har ”projektlederen i dig”. Dette indebærer, at du er:

 • Selvkørende, initiativrig og proaktiv.
 • Nysgerrig og forandringsparat – både ift. tekniske kompetencer og ift. egen læring.
 • Udadvendt og opsøgende i dit netværk.
 • Samarbejdsorienteret.
 • Kvalitets- og ansvarsbevidst.
 • Omgængelig og god til at kommunikere.
 • Du har gennemslagskraft og formår at afslutte dine projekter.

Du er en rutineret bruger af IT, herunder office-programmer, AutoCAD og evt. Revit. Du begår dig flydende i skrift og tale på dansk og gerne engelsk.

Du tilbydes

Du tilbydes en fagligt bred og varieret stilling, hvor du får mange berøringsflader både teknisk og personligt. Du bliver en del af et stærkt teknisk fællesskab, hvor videndeling og sparring er en forventet og naturlig del af hverdagen.

Aalborg Havn er en moderne organisation med visionær strategi, socialt ansvar og meget attraktive fysiske og sociale rammer.

Du tilbydes en attraktiv lønramme, der matcher dine kvalifikationer.

 


Nyhedsarkiv

Nyheder

KONXION A/S