Aalborg Havn - Stærk på logistik og samarbejde

Aalborg Havn er det nordlige Danmarks trafik- og logistikcenter og
med direkte betjening via skib, lastbil og jernbane koblet op på det
globale transportnet. Fra havnen er der en times sejlads til Kattegat,
5 km til Aalborgs centrum og 20 minutters transport til Aalborg
Lufthavn med de mange internationale afgange.
i Danmarks intelligente Havn knyttes viden og service på logistik og samarbejde.
I samarbejde med CELOG, Center for Logistik på Aalborg
universitet, herunder netværket Smartlog, udvikler Aalborg Havn
Logistik A/S konstant forretningsgange og logistikløsninger for at
optimere rammer og løsninger, der skaber merværdi. 

Værdiskabelsen er baseret på den nyeste viden og forskning - og
går hånd i hånd med udviklingen af samarbejdsrelationer, så de
fælles ressourcer udnyttes bedst muligt til gavn for havnen, omgivelserne,
havnens virksomheder, kunder og samarbejdspartnere.
Aalborg Havn Logistik A/S er miljøcertifi ceret efter iSo 14001. Den
dokumenterede miljøindsats er én blandt mange kompetencer,
der indgår i den løbende forretningsudvikling til gavn for havnens
kunder og lejere. Et af målene er at blive Co2 - neutrale, bl.a. via
et nyopført solcelleanlæg, der årligt præsterer ca. 80.000 kwh - og
sparer miljøet for ca. 44 tons Co2. Anlægget benyttes samtidig til
forskningsformål af Aalborg universitet.

 

 

KONXION A/S