Den Intelligente Havn 

I Danmark skal vi omstille os til den nye, globale forretningsorden; forstå dens udfordringer og levere nye svar på både kendte og nye problemstillinger. Virksomheder skal tilpasse sig ændrede konkurrenceforhold baseret på global hyper-konkurrence, og markedet straffer dem, der ikke følger med op i gear. Samtidig skal vi være med til at forny verden, og dermed er globaliseringen måske ikke først og fremmest noget, der sker ”der ude”, men ”her inde”. 

Vi skal beskytte det, vi har, og som fungerer godt. Det er vores daglige forretning, og det er den, som skal finansiere den forretningsudvikling, der er svaret på vore nye udfordringer. Aalborg Havn koncernen har taget konsekvensen af de nye erkendelser ved at udvikle ”Den intelligente Havn” som et stærkt koncept for den videre proces. Den intelligente havn arbejder med drift, ideer og løsninger, som kombinerer virksomheders og samfundets behov på en måde, der bidrager til at skabe værdi, viden og udvikling i både erhvervslivet og samfundet i øvrigt. Arbejdsmetoden er at skabe synergi mellem drift og innovation. Det gælder for Aalborg Havn som virksomhed, som ramme om andre virksomheders erhvervsaktiviteter og som aktiv integrator i partnerskaber og samarbejder.

Aalborg Havn gennemfører i de kommende år et investeringsprogram på 500 mio. kr.. Det retter sig ikke udelukkende mod udvidelse og effektivisering af de fysiske infrastrukturer som kaj, bolværker, kraner og produktionsfaciliteter, men også mod den videninfrastruktur, der skal fremme udvikling, innovation og nytænkning af forretningsmodeller og samarbejdsformer.

KONXION A/S