Aalborg Havn
 

"Den Intelligente Havn med fokus på logistik og samarbejde"

 

 

I Aalborg Havn koncernen har vi valgt aktieselskabsformen
og en samlet koncernstruktur med et moderselskab Aalborg
Havn A/S, og selvstændige datterselskaber med hver sine 
opgaver og funktioner.


Den juridiske struktur blev gennemført i 2013 og skal åbne
for, at private investorer kan købe dele af de konkurrence-
udsatte selskaber i koncernen, dvs. alle datterselskaber
under Aalborg Havn A/S. 

Moderselskabet Aalborg Havn A/S er et
infrastrukturselskab, der står for rammerne omkring
havnen, den fysiske udvikling af de kajnære
havnearealer med etablering af nye kajstrækninger
og anlæg af den grunlæggende vejinfrastruktur.

Som virksomhed er det koncernens formål at
skabe overskud, styrke relationer til den private
sektor og sikre, at infrastrukturen omkring havnen
udvikles, opdateres og er effektiv og konkurrencedygtig.

 

KONXION A/S