Faciliteterne på havnen med de nyeste kraner, store arealer samt pakhuse og lagre til dit gods sikrer de bedste vilkår for håndtering af jeres gods. Samtidig står logistik øverst på vores liste, hvor vi konstant søger at udvikle fremtidens logistikløsninger. I samarbejde med Aalborg Universitet og deres netværk CELOG er vi på forkant med udviklingen og har derfor de nyeste og kvalitetsmæssige bedste logistikløsninger.

 

Af gods og logistikløsninger har vi således:

  • Flere forskellige havneområder med mulighed for forskellig godshåndtering.
  • Vi har materiellet og faciliteterne til at håndtere bulkgods (fast og flydende), projektlast, containere og stykgods.
  • Løsninger inden for logistik, når dit gods skal transporteres videre via søvejen, motorvejen eller jernbanen.
  • Udlejning af arealer til dit gods – om det er midlertidigt eller mere permanent.

 

Hvis du vil læse mere om vores Gods og Havneservices, kan du klikke her.

KONXION A/S