Følg udviklingen på Aalborg Havn frem til i dag:

1682

Aalborg By og havn får som den eneste langs Limfjorden, tilladelse til at handle med udlandet, hvilket giver havnen et gevaldigt løft. Havnen består primært af en del private bolværker.

1730

Den første havnefoged ansættes og et sæt vedtægter implementeres.

1763

Der indføres vareafgift til dækning af oprensnings- og uddybningsomkostningerne. Havnen uddybes til 10 fod vand langs kajerne.

1798

Havnen adskilles fra byens administration med selvstændig økonomi og der nedsættes for første gang en havnekommission.

1805

Der ekspanderes mod øst, idet Bløden vinterhavn (vest for Hals) købes. Denne havn var etableret i 1735 for handel med Grønland. Havnen nedlægges dog senere.

1821

Nyhavn er næsten færdig etableret og skibsanløbene begynder.

1841

Den private Hals skibsbro købes, hvorved en mulig konkurrent ved Limfjordens munding elimineres.

1885

Det første uddybnings arbejde over Hals Barre påbegyndes med gravemaskinen Hals. I første omgang forøges vanddybden fra 3 til 4,5 m og sejlrenden bliver 30 meter bred.
Herefter tager havneudvidelserne for alvor fat med 160 meter bolværk i 1895 og efterfølgende udvidelser.

1900

Vanddybden er nu forøget til 6,7 m over Hals Barre.
Østre Havn udbydes i licitation. Dette arbejde, som strakte sig over flere år, var præget af en del overskridelser i entrepriseudgifterne.

1907

Vanddybden over Hals Barre er forøget til 7,3 m og bredden til 60 meter.

1913

Der udarbejdes et projekt til bolværker fra Østre Havn til spritfabrikken. Projektet forsinkes dog som følge af 1. verdenskrig og udføres først i 1920´erne.

1923

Til dækning af udgifterne til oprensning- og uddybningsarbejderne på Hals Barre og fyrbelysningen langs Limfjorden, etableres Fjordudvalget, som er en sammenslutning af havnene i Aalborg området. Nørresundby Havn kommer dog først med i 1925.
Udgifterne havde indtil 1923 været afholdt af Aalborg Havn, der til gengæld måtte opkræve afgifter af skibsfarten - dette privilegium bortfaldt dog i 1901 (barren) og 1910 (fyrbelysningen).

1937

Opbygningen af Oliehavnen påbegyndes på sin nuværende placering.
Oliehavnen ekspanderer kraftigt i 50´erne og 60´erne.

1959

Vanddybden over barren bliver forøget til 8,5 meter og bredden til 90 meter.
I årene herefter etableres stykgodsområdet og tunnelbassinet vest for Oliehavnen og Skudehavnen vest for jernbanebroen.

1970

Havnene i Aalborg og Nørresundby sammenlægges som følge af kommunalreformen.

1973

Vanddybden over Hals Barre forøges fra 8,5 meter til 9,5 meter og bredden fra 90 meter til 120 meter.

1972

Der erhverves arealer af staten i Aalborg Øst, hvilket bliver starten på etableringen af Østhavnen, hvor der i modsætning til Centralhavnen er udviklingspotentiale.

1974

Aalborg Havn bliver basishavn for Grønlandstrafikken. Sejladsen sker fra Østhavnen, hvorfor denne i de første år benævnes Grønlandshavnen.

1976

Påbegyndes 220 meter bolværk vest for Grønlandshavnen. Kajanlægget bliver starten på det, der i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne udbygges med kajanlæg, som i dag udgør Bulkterminalen.

1983

Sejlrenden udvides over barren til 10,4 meter og bredden til 150 meter. Denne dybde medfører, at der også skal uddybes i sejlrenden enkelte steder i Limfjorden og Kattegat.

1984

Containerterminalen etableres umiddelbart øst for Grønlandshavnen.

1985

Pier 2 påbegyndes.

1992

Nordjysk Transport Center A/S etableres i Østhavnen.

Arealerne på sydsiden af fjorden mellem jernbanebroen og Nordkraft afhændes til Aalborg Kommune og udvikles til bymæssige formål.

1993

Grønlandshavnens Ejendomme I/S etableres og pakhusene i Østhavnen erhverves til dette selskab. Selskabet er ejet ligeligt af Aalborg Havn og Grønlands Hjemmestyre.

1994

Havnens administration flyttes til nybyggeri i Østhavnen, hvor den fremtidige udvikling forventes at ske.

1997

Grønlandshavnens Ejendomme I/S omdannes til aktieselskab.

1999

Lystbådehavnene (Skudehavnen, Vestre Bådehavn og Nordre Bådehavn) sælges til Aalborg Kommune. Herefter er havnen udelukkende en trafikhavn.

2000

Som den første danske havn, bliver Aalborg Havn fra 1. januar 2000 omdannet til et aktieselskab.

2002

Aalborg Havn A/S stifter et 100% ejet datterselskab; NTC Ejendom A/S, som ejer og opfører bygninger til udlejning.

2006

Arealerne ved Østre Havn afhændes til bymæssige formål og foderstof aktiviteterne koncentreres i Nørresundby og de øvrige terminaler.

 
2007

Svend Christensen, direktør gennem 17 år, går på pension og overlader stillingen til Claus Holstein.

Bladt Industries sælger bygninger og arealer til Aalborg Havn A/S, som de derefter lejer.

   
2008 Projektkajen ved Østhavnen forstærkes til at kunne bære 1.000 ton belastning.    
2009

Der oprettes et sundhedshus for tilmeldte lejere på Østhavnen.

Nordeuropas største havnemobilkran bliver indkøbt til at servicere Aalborg Havns kunder.

   
2010

Der oprettes formelt samarbejder med Aalborg Universitet, specielt indenfor logistik via CELOG.

Aalborg Havn A/S certificeres i miljøledelse af Det Norske Veritas i henhold til ISO 14001 standarden.

   
2011 Der starter regelmæssig feedertrafik med containerruten Rotterdam – Aalborg med X-Press Container Line som operatør. Erhvervs Netværke 9220 etableres. Port of Aalborg Tankstore ApS godkendt og klar til brug. Aalborg Waterfront netværket etableres. Arctic Group flytter ind på Langerak. RAL (dengang RALOG) flytter ind i nyt domicil på Vejdybet.  
2012 Åbent hus på Aalborg Havn. Der afholdes for første gang Aalborg Regatta. Logistiknetværket SMARTLOG etableres. Aalborg Havn køber multifartøjet ”Balder”. Aalborg Havn etablerer solcelleanlæg i forbindelse med driftsbygningen på Langerak. Rørdalsvej 30 købes.
2013 Ny malerhal på 60 x 30 m leveres til Bladt Industries. Som følge af revision af havneloven ændres koncernstrukturen i Aalborg Havn. Terrorsikringen opgraderes med 3 km nyt hegn og over 20 nye kameraer. Der investeres i nyt multibeam pejleudstyr.
2014 CLS – Center for Logistik og Samarbejde etableres på Aalborg Havn. Blade Test Center A/S (Blaest) hal til vingetest udvides til at kunne teste op til 98 meter lange vinger. Aalborg Havn investerer i 3 nye havnemobilkraner.
2015

Tall Ships Races kommer til Aalborg igen. Aalborg Havns administrationsfaciliteter udvides med en tilbygning. CSR initiativet Cool East etableres.

2016 Aalborg Havn køber Aalborg Stevedore Company A/S, Aalborg Kombiterminal A/S og 60% af Aalborg Toldoplag A/S. Aalborg Havn køber desuden kraftværkshavnen ved Nordjyllandsværket. Der starter regelmæssig feedertrafik til Hamburg med Unifeeder som operatør. Regelmæssig brug af godsbanesporet starter efter mange års ”tørke”. Hedegaard A/S på havnen i Nørresundby kan fejre 100 års jubilæum som aktieselskab.
KONXION A/S