Havneloven                                      

Gældende Lov om havne kan finde på retsinfo.dk eller via følgende link: 

Havneloven

Standardreglement                                                     

Gældende bekendtgørelse om standardreglement for
overholdelse af orden i danske erhvervshavne kan finde på retsinfo.dk eller følgende link:

Bekendtgørelse om standartreglement for overholdelse af orden i danske erhvervehavne

Sejlads mellem Egholm og Kattegat

Gældende bekendtgørelse om sejlads på Limfjorden
mellem Egholm og Kattegat kan finde på retsinfo.dk eller via følgende link:

Bekendtgørelse om sejlads på Limfjorden mellem Egholm og Kattegat

 
 

KONXION A/S