Aalborg Havn vil gennem en prioriteret og langsigtet klima- og miljøindsats arbejde for at vise vejen til en miljømæssigt bæredygtig udvikling. Derfor er vi certificeret inden for miljøledelse (ISO 14001), hvorved vi forpligter os til dels at føre en systematisk overvågning og håndtering af havnens miljøforhold og dels kontinuerligt at arbejde med miljøforbedringer. Miljøledelsessystemet hjælper os med at:


•    foretage en årlig miljøgennemgang af virksomheden.
•    forbedre vores miljøpræstationer løbende – også ud over, hvad loven kræver
•    vedtage en miljøpolitik og opsætte målsætninger for miljøarbejdet
•    opstille nye årlige mål og handlingsplaner for miljøforbedringer
•    offentliggøre vores miljøpolitik om miljøpræstationer
•    involvere medarbejderne aktivt i miljøarbejdet


Dog mener vi ikke, at miljøledelse i sig selv er nok til at skabe bæredygtige forandringer. Det kræver derimod, at hele organisationen er med. Hos Aalborg Havn skal bæredygtighed være en del af vores virksomhedskultur, så alle medarbejdere tager del i indsatsen. Netop derfor er bæredygtighed derfor blevet én af vores 4 grundlæggende værdier.

Ud over miljøledelse er vi også certificeret inden for kvalitet, risiko og CSR.

 

KONXION A/S