Aalborg Havn vedkender sig sit ansvar på klima- og miljøområdet og vil gennem en langsigtet klima- og miljøindsats arbejde for en bæredygtig udvikling. Det indebærer, at vi vil:

  • Fastholde og videreudvikle vores certificerede miljøledelsessystem, som omdrejningspunkt for at styre og forbedre miljøarbejdet.
  • Motivere alle medarbejdere til miljøansvarlighed i det daglige arbejde og at inddrage medarbejderne i en aktiv miljøindsats.
  • Ud over at overholde bindende miljømæssige forpligtelser, vil vi arbejde for en stadig mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, således at energiforbrug og afledte miljøpåvirkninger minimeres, herunder også at stille miljøkrav ved anskaffelse af nyt materiel.
  • Forebygge miljøuheld samt etablere og vedligeholde beredskabsplaner til at begrænse miljøpåvirkningerne af sådanne uheld.
  • Samarbejde aktivt med vore kunder, leverandører, relevante myndigheder, samt brugere af havnens infrastruktur i øvrigt, om at sikre adgang til effektive og miljøvenlige transport og logistik løsninger, erhvervslejemål og infrastruktur i øvrigt.
KONXION A/S