LED-BELYSNING LANGS KAJANLÆG
Belysningen på ca. 45.000 m². kajgade, veje og bagpladser er blevet renoveret med LED-armaturer.
 
LED-BELYSNING I FRYSERUM:
Lysstofrør og halogenprojektører er blevet udskiftet til LED-belysning i 5.000 m² fryserum.

LED TIL UDENDØRSBELYSNING
Vi afprøver løbende ny LED teknologi til forskellige belysningsopgaver. Fra markeringslys og gadelys til forsøg med projektører i 25 meter master i containerterminalen.
 

LØBENDE ENERGIOPTIMERING AF BYGNINGER
Der arbejdes løbende med energioptimering i havnens bygninger, oftest i forbindelse med renovering og ombygninger. Belysningsanlæg udskiftes som standard til lavenergiarmaturer med styring, hvilket typisk reducerer elforbruget med 70-80 %. Ventilation er et andet typisk fokuspunkt. Vi arbejder efter et samlet kodeks for bæredygtig bygningsrenovering og nybyggeri.

LYSSTYRING PÅ AALBORG HAVNS AREALER
Der er intelligent styring af belysningen på havnens arealer og veje. Belysningen reguleres præcist efter et astro-ur, der natsænkes, og arbejdsbelysning styres alene efter aktiviteterne i det pågældende område. 
   

MILJØVENLIGE KRANER
I 2013 indkøbte Aalborg Havn to nye Sennenbogen 850-kraner, der er langt mere miljøvenlige end de tidligere.
 
GENANVENDELSE AF OPFEJEDE MATERIALER
90 % af restprodukterne fra Aalborg Havns fejemaskine (270 t/år) bliver genanvendt.

SOLCELLEANLÆG PÅ AALBORG HAVN
Aalborg Havn har etableret et af Nordjyllands største solcelleanlæg med en årlig produktionskapacitet på 80.000 kWh. 
 
STAND-ALONE SOLCELLER
Flere steder eksperimenterer Aalborg Havn med stand-alone solcelleanlæg, hvor en solcelle er koblet direkte til et batteri og derfra til en strømforbrugende enhed.

ANLÆG AF CYKELSTI
Der er anlagt cykelsti langs Langerak på Aalborg Havns arealer. Derudover anlægges der cykelsti langs Tranholmvej (som er den primære indfaldsvej til Østhavnen) i forbindelse med udvidelsen fra to til fire spor.
 
VI OPFORDRER TIL AT TAGE CYKLEN
Hvert år i maj måned deltager Aalborg Havn i konkurrencen 'Vi cykler til arbejde', hvor ca. 20 % af medarbejderne er repræsenteret. Yderligere er der stillet elcykel til rådighed for de ansatte til den daglige transport på Aalborg Havns arealer.

 

Aktuelt arbejder vi på at fremme miljøsamarbejdet i det østlige Aalborg gennem netværksgruppen B8. B8 består nu af 20 virksomheder fra Aalborg Øst, og fokus ligger på at opbygge industriel symbiose; altså et samarbejde, hvor én virksomheds restprodukter bliver en anden virksomheds ressource. Indtil nu har Aalborg Havn været primær drivkraft på netværket. Målet er her fremadrettet, at netværket skal blive mere selvkørende, så miljørigtige initiativer bliver foretaget uafhængig af Aalborg Havns indsats. 

KONXION A/S