Aalborg Havn indgår i projektet Bæredygtige Synergier sammen med Aalborg Universitet og en række andre organisationer og netværk. Formålet med projektet er at facilitere udviklingen af nye, grønne forretningsmodeller hos virksomheder i Aalborg Øst, der indgår i industrielle symbioser, for at opnå højere energi-og ressourceeffektivitet og dermed konkurrencemæssige fordele.
Aalborg Havn var i 2011 medstifter af ErhvervsNetværk 9220. Erhvervsnetværk 9220 er et lokalt netværk for erhverv, institutioner og organisationer i det østlige Aalborg. Aalborg Havn spiller en aktiv rolle i netværkets arbejde bl.a. indenfor miljø og infrastrukturudvikling. Eksempelvis har vi siden foråret 2013 været primus motor for "B8-gruppen" - et lokalt miljøsamarbejde mellem pt. 20 virksomheder. Målet er industrisymbiose, hvilket  at én virksomheds restprodukter kan blive en anden virksomheds ressource.
Aalborg Havn har siden december 2013 deltaget i en projektgruppe om miljøledelse i regi af vores brancheorganisation Danske Havne. Målet med projektet er at styrke de danske havnes miljøpræstationer og omdømme.
 
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark er et netværk med fokus på at styrke virksomhedens konkurrenceevne gennem fokus på miljø og bæredygtighed i drift og forretningsudvikling.
 

 

KONXION A/S