Rejse- og repræsentationsomkostninger i Aalborg Havn-koncernen

21-06-2019

Hos Aalborg Havn A/S gør vi en løbende indsats for at nedbringe og fastholde et lavt omkostningsniveau i forhold til omsætnings- og overskudsniveauet. Det gælder også på både rejse- og repræsentationsfronten. Vores årlige opgørelse over de samlede udgifter gælder alle ansatte medarbejdere og bestyrelser i hele Aalborg Havn-koncernen, der omfatter følgende selskaber: 

  • Aalborg Havn Logistik A/S
  • Aalborg Havn A/S
  • Aalborg Havn Areal A/S
  • NTC Ejendomme A/S
  • Center for Logistik og Samarbejde ApS 
  • GE Ejendomme A/S
  • Aalborg Toldoplag A/S
  • Aalborg Kombi Terminal A/S 
  • Aalborg Stevedore Company A/S

I 2018 har Aalborg Havn intensiveret salgsindsatsen over for såvel eksisterende som potentielle kunder. Det ses blandt andet i de samlede repræsentationsomkostninger, der i 2018 udgjorde 794.569,65 kr. imod 520.174,73 kr. i 2017. Satsningen har imidlertid givet resultat, idet Aalborg Havns overskud i 2018 er det højeste nogensinde med 58 mio. kr. i forhold til 35 mio. kr. i 2017. 

I en internationalt orienteret koncern som Aalborg Havn udgør rejseomkostninger en anselig udgift i salgsøjemed, men på trods af årets rekordoverskud er rejseomkostningerne til udlandet faldet. Hvor der i Aalborg Havn-koncernen samlet set blev brugt 433.322,72 kr. i 2017, er det samlede beløb i 2018 reduceret til 364.104,91 kr. 

Dertil kommer naturligvis bestyrelseshonoraret, der udbetales som skattepligtigt vederlag. Disse oplysninger offentliggøres for de politisk valgte bestyrelsesmedlemmers vedkommende på Aalborg Kommunes hjemmeside en gang årligt.


Nyhedsarkiv

Nyheder

KONXION A/S