Meddelelse fra dagens møde mellem Royal Arctic Line A/S og Aalborg Havn A/S

05-10-2017

Royal Arctic Line A/S og Aalborg Havn A/S ved formandskaberne og direktionerne har dags dato afholdt et møde med samarbejde på dagsordenen.

Begge parter udtrykker tilfredshed med mødet og udtaler fælles,


•    Situationen blev drøftet, og der blev opnået en større grad af fælles forståelse om perspektiverne fremadrettet.

•    Der var enighed om at genoptage samtalerne og tage udgangspunkt i beskrivelse af et scenarie, hvor Aalborg Havn er fleksibel
forhold til den eksisterende aftale, imod at Royal Arctic Line A/S garanterer Aalborg besejling frem til 2025.

•    Parterne er i øvrigt enige om i fællesskab at arbejde for at udvide antallet af containere ind og ud af Aalborg Havn frem imod 2022.

•    Scenariet skal afleveres til behandling i de to selskabers bestyrelser til behandling senest 1. februar 2018.

Møde blev afsluttet i god ro og orden og direktionerne mødes senere i slutningen af oktober.

Aalborg, den 5. oktober 2017.

Kuno Fencker
Bestyrelsesformand Royal Arctic Line A/S

Thomas Kastrup-Larsen
Bestyrelsesformand Aalborg Havn A/S


Nyhedsarkiv

Nyheder

KONXION A/S