Opbevaring og håndtering


Aalborg Havn råder over alle faciliteter og anlæg til at håndtere, opbevare og sikre dit tør- eller flydende bulk. Vi har terminalanlæg i Nordhavnen, Centralhavnen, Østhavnen og Oliehavnen, der servicerer skibe i alle størrelser 24 timer i døgnet 365 dage om året. Til indendørs og udendørs opbevaring af bulk har vi siloer, pakhuse og lagre samt store udendørs oplagspladser. For at udnytte havnen bedst muligt har vi flere terminaler fordelt omkring Aalborgs havnestrækning og omegn for på bedst mulig vis at sørge for dit gods er i de bedste hænder. 
Multigodsterminalen samt Nordhavnen er placeret i centralhavnen og er velegnet til bulklaster, såsom korn og foderstoffer, gødning, raps osv. Bulkterminalen og multiterminalen er placeret i Østhavnen, hvor der er et unikt arealpotientiale til udbygning af nye bulkaktiviteter. På denne side kan du læse mere om hver terminal, og hvad den enkelte har af specifikationer. 

 Østhavnen fakta:

  • 9,00-9,4 m vanddybde
  • Bulkaktiviteterne er placeret tæt på både motorvej og 
    jernbanenettet.
  • Faciliteter og opbevaringskapacitet til håndtering af korn og foderstoffer, rågips, sten og grus, kemiske produkter etc.
  • Alle nødvendige faciliteter til godshåndtering, herunder moderne kajanlæg, kraner til både grab og krog, trucks, containertrucks samt terminaltraktorer.
  • Vægt og målerfaciliteter samt mulighed for inspektions- og kvalitetskontrol. Offentligt toldoplag til oplagring af gods
    fra tredjelande.        
  • Samarbejde omkring kombinerede transportløsninger og videredistribution af bulkgods.

Oliehavnen fakta: 


Der er mulighed for at leje tankkapacitet ved selskaberne: 
•    Port of Aalborg Tankstore - kontakt
•    Samtank - kontakt
•    JMO 2000 ApS (Dan Gødning) - kontakt
•    Nordic Storage - kontakt

Fakta:
•    9,40m vanddybde langs kajerne 
•    Ca. 950m kaj 
•    Mulighed for at leje tankkapacitet 
•    Tank og kajanlæg er placeret tæt på motorvejsnettet 
•    Området er ISPS-sikret

 

 

  Centralhavnen fakta:

•    Multigodsterminal
•    Mulighed for stykgods og bulk
•    Kraner udstyret med polygrab, træ- eller skærvegreb på 3,5 m³

 Nordhavnen fakta:

•    Mulighed for bulk lastning og losning
•    Kraner udstyret med polygrab, træ- eller skærvegreb på 3,5 m³

Læs sikkerhedsregulativerne her: 

 

KONXION A/S