Projektlast

Aalborg Havn er uden tvivl Danmarks suverænt stærkeste havn, når det kommer til transportløsninger og håndtering af tunge og komplekse konstruktioner. Vi er ”stærke på samarbejde og logistik”, og indgår derfor i fleksible løsninger, der tilpasses lige efter Jeres behov. Det kan eksempelvis være udlejning af arealer tæt på kajkanten for midlertidig oplagring af projektgods. Vi kan være med hele vejen fra indskibning af stål til udskibning af de færdige konstruktioner. Af projektlasteksempler hjælper havnen med brosektioner og platforme fra Bladt Industries A/S og møllevinger fra Siemens Wind Power A/S.   

Østhavnen er det optimale sted for håndtering af projektlast. Med forstærkede kajanlæg på multigodsterminalen og Strongpoints med et tilladt tryk på op til 44 ton/m² er rammerne perfekte for håndtering af tungt gods. Dertil kommer også en heavy duty maskine, hvor beliggenheden af motorvejen og jernbanenettet giver Østhavnen den perfekte placering for de tungeste produktionsvirksomheder. 

 

FAKTA:
•    Forstærket kajanlæg til projektlast
•    Strongpoint med tilladt tryk på op til 44 tons/m²
•    En heavy duty maskinpark til håndtering af tungt gods
•    Store friarealer 
•    Optimal placering i forhold til motorvejs- og jernbanenettet

 

KONXION A/S