På Aalborg havn arbejder vi efter seks overordnede miljømålsætninger. De seks målsætninger hjælper til langsigtet at fastlægge retningen for miljøindsatsen på Aalborg Havn.
 
1.    Medarbejderne skal inddrages endnu mere i miljøarbejdet
2.    Vi skal skabe et mere detaljeret overblik over ressourceforbruget med henblik på at reducere det
3.    Vores udledning af CO2 skal reduceres med 40 % fra 2010 til 2020
4.    Vi skal samarbejde med vores kunder om miljøudvikling af produkter og ydelser
5.    Vi skal udarbejde et miljøkodeks for nybyggeri og arealer
6.    Det lokale miljøsamarbejde mellem virksomheder i det østlige Aalborg skal øges og defineres som klynge

 

De seneste års udvikling i miljønøgletal

I "Miljønøgletal" finder du en oversigt over de seneste års udvikling i en række miljønøgletal; affald, vand-, varme-, diesel- og elforbrug. Yderligere opgøres den samlede klimaeffekt fra Aalborg Havns energiforbrug. Klik nedenfor og se mere.

 

KONXION A/S