Services 

Til vands: 
I Aalborg Havn har vi to både til at yde service for tilkomne skibe - Slæbebåde Alba og forsyningsbåden Busse. Derudover har vores tekniske afdeling mange års erfaring inden for søopmåling (pejling) og oprensning. Vi kan hjælpe med at planlægge, rådgive, føre tilsyn og dokumentation for den fysiske oprensning og placering af sediment. Vi har egne opmålerfartøjer til pejling under alle forhold, specialiserede ingeniører, moderne GPS- og pejleudstyr og avanceret software.

Til lands:
Som logistikvirksomhed hjælper vi med at håndtere dit gods og udvikle smarte logistikløsninger for netop din virksomhed. I samarbejde med Aalborg Universitet sørger vi for, at de nyeste logistikløsninger bliver implementeret i havnens processer. Udover vores moderne faciliteter giver vi mulighed for professionelt samarbejde med transportaktører for at sikre transportløsninger til vands, til lands og i luften. Danske Fragtmænds terminal er placeret i Østhavnen og er direkte tilkoblet jernbanenettet og tæt på motorvejsnettet.

Særlige serviceløsninger for virksomheder på vores arealer:
Når du som virksomhed lejer dig ind på Aalborg Havn er det ikke kun den tætte beliggenhed til motorvejen og jernbanenettet, der er en fordel. Vi forsøger at give virksomheden på havnen de bedste muligheder og serviceløsninger for at bidrage til et positivt miljø på havnen.
Disse services tilbydes til virksomheder på Aalborg Havn:
•    Data 
•    Rengøring 
•    Reparation 
•    Affaldshåndtering 
•    Kantineservice
•    Sundhedshus

Kantineservice:
Aalborg Havn A/S stiller en kantine til rådighed, der servicerer hovedparten af virksomhederne i Grønlandshavnen. Kantinen der driftes af Arctic Group A/S har plads til 150 gæster, der dagligt tilbydes kolde og varme retter samt drikkevarer lavet af havnens køkkenpersonale.
Kantinen råder desuden over mødefaciliteter – et lokale til 12 personer samt et lokale til 24 personer. Møderummene kan bruges samlet til ca. 40 personer. Desuden kan selve kantinen anvendes til større møder. Alle lokalerne indeholder A/V udstyr.

Sundhedstilbud:
Aalborg Havn A/S driver en sundhedsordning for egne og virksomheders medarbejdere. 
Vi søger at gøre en indsats for, at vores medarbejdere har rammerne for et sundt liv og velvære.
En fysioterapeut har behandlingsrum i lokaler på Grønlandshavnen. Det er her muligt at få fysioterapeutisk behandling, sundhedstjek, obligatorisk nattjek m.m. Ordningen har over 300 medlemmer.
For yderligere oplysninger kontakt: Michelle Bøving på mgb@aalborghavn.dk eller 29 20 72 47.

Hjertestarternetværk:
På Aalborg Havn er det aldrig til at sige, hvornår uheldet er ude. Derfor er vi med i hjertestarternetværket. Aalborg Havn A/S har i alt tre hjertestartere lokaliseret i sine bygninger, hvor hele havnen samlet set har 16 til rådighed. Du kan se, hvor de forskellige hjertestartere er placeret ved at klikke på logoet. 

 

KONXION A/S