Besejlings-forhold

Besejlingsforhold

Aalborg Havn A/S befinder sig kun få timer fra Skagerak og kan for de store skibes vedkommende besejles via Hals Barre, 
mens mindre skibe også kan besejle Aalborg Havn fra Nordsøen. Fra havnearealerne er der direkte forbindelser til de europæiske motorvejs- og jernbanenet.
Aalborg Havn A/S kan besejles alle døgnets 24 timer fra Kattegat via sejlrenden over Hals Barre
Vanddybden over Hals Barre er 10,4 m ved middelvandstand, mens den anbefalede maksimale dybgang er 9,4 m.
Sejltid fra Hals Barre til Østhavnen: ca.1 time
Sejltid fra Hals Barre til Centralhavnen: ca. 2 timer
Aalborg Havn A/S kan besejles fra Nordsøen via Thyborøn. Max. dybgang ca. 3,8 m. Der findes ikke navigationslys mellem Løgstør og Aalborg. Sejltid fra Thyborøn til Aalborg ca. 8 timer.
 

Dybder langs kajer

Dybderne langs kajerne kan på grund af tilsanding, afvige fra de i vore informationer og i de officielle søkort og sejladshåndbøger angivne dybder.
De angivne dybder vil ved uddybning søges opretholdt.
Aalborg Havn A/S vil i så stor udstrækning som muligt, informere om ændringer af besejlingsforholdene. Vore brugere og kunder opfordres dog til altid at holde sig orienteret om de aktuelle forhold, ved at kontakte Havnens trafikservice.

For yderligere information kontakt:
Havnekaptajn 
Claus Rosenbeck
tlf. 99 30 15 21(direkte)
 
Trafikservice (24-timers service)
tlf. 99 30 15 20 (direkte)

KONXION A/S