Havne-sikring

Langt hovedparten af den internationale skibstrafik opererer i henhold til godkendte sikringsplaner som beskrevet i ISPS-koden. Disse godkendelser kræver at skibene anløber sikrede havnefaciliteter og havne.
Havnens sikringsgodkendelse er derfor nødvendig for at skibene kan anløbe havnen.
 
Udførelse
Denne sikringsgodkendelse har således betydet, at man har været nødt til helt at lukke dele af havnen for offentlig trafik, for at kunne leve op til de krav, der stilles.Havnen er i den forbindelse nødt til at indskærpe, at personer der færdes på havneområdet, skal have et lovligt ærinde samt gyldigt ID-kort for at opholde sig på faciliteter, hvor der er opsat skilte med følgende ordlyd:
 
Hvis ikke man opfylder disse krav kan der foretages politianmeldelse med krav om bødestraf.

 
Sikringsansvarlige
Øverste sikringsansvarlig PSO:

Havnekaptajn Claus Rosenbeck
Tlf: 99 30 15 21 / Mob: 29 20 72 21
Mail: cr@aalborghavn.dk

 
Stedfortræder for sikringsansvarlig PSO (Assistent PSO)

Operativ Leder Kenneth Mortensen
Tlf: 99 30 15 20 / Mob: 29 20 72 36
Mail: kmo@aalborghavn.dk

 
Krav til skibene:
Skibe som vil ankomme Aalborg Havn skal enten direkte eller via skibets mægler sende følgende oplysninger:
•    De 10 sidste anløbshavne
•    Besætningsliste
•    Kopi af "International Ship Security Certificate"
•    Liste over besøgende og evt. reparatører osv.
•    Evt passagerliste

Disse oplysninger skal sendes senest 24 timer før ankomst på Mail:trafik@aalborghavn.dk
Skibe der ikke er sikringsgodkendt, skal underskrive en DOS (Declaration Of Security) for at sikre, at der er lavet skriftlig aftale vedrørende sikring af skib og havn.

Alle terminaler og havneafsnit er sikringsgodkendte efter ISPS-koden iht gældende IMO regler og PFSO for faciliteten er Havnekaptajn Claus Rosenbeck tlf: 99301521 mobil: 29207221. UN locator code: DKAAL

Der er kun adgang til faciliteterne mod forevisning af ID-kort.

KONXION A/S