Stykgods

Aalborg Havn har alle de nødvendige faciliteter og terminaler til oplagring og håndtering af stykgods. Udover vores moderne faciliteter giver vi mulighed for professionelt samarbejde med transportaktører for at sikre transportløsninger til vands, til lands og i luften. Danske Fragtmænds terminal er placeret i Østhavnen og er direkte tilkoblet jernbanenettet og tæt på motorvejsnettet. 
På stykgodsområderne i Centralhavnen og Østhavnen losses og lastes stykgods døgnet rundt. Det er lige fra produktionsstål og belægningssten til træ og byggematerialer. 

 

FAKTA:

Stykgodsaktiviteterne er placeret tæt på motorvej og jernbanenettet. 

24 timers service med losning og lastning. 

Offentligt toldoplag af gods uden straks at være nødsaget til at betale told, moms og afgifter. 

Samarbejde med kombinerede transportløsninger og videredistribution af stykgods. 

Pakhuskapacitet til stykgods på i alt 42.500m²

85.000m³ køle/frysekapacitet 

Mere end 200.000m² udendørs arealer til håndtering og oplagring af stykgods 

Alle nødvendige faciliteter til godshåndtering med bl.a. moderne ramper, trucks og kraner.

KONXION A/S